Sales Agent China

Victor Wang

 8-B, No. 1 Chuangyeyuan No.2
Shangdi Xinxi Rd. 100085 Beijing (Haidian District)
Phone +86 10 58433096
E-Mail: dw@zro2.net